Kontakt

Kontaktpersoner:

Köansvarig och ordförande: Susanne Pollack, 070-5505465

Förskolechef: Ewa Wigsén, 072- 516 34 00 ewa@iurochskurskogsglantan.se