Länkar

Läs mer om I Ur och Skur och aktuell forskning på I Ur och Skurs hemsida   Mer information kring Friluftsfrämjandet och vad de har att erbjuda sina medlemmar. Vi arbetar utifrån Lpfö 98/ rev.16 som finns att läsa här. Varje år lämnar förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Lidingö kommun in en kvalitetsrapport till utbildningsförvaltningen. Rapporten ska innehålla en beskrivning av förskolans eller den pedagogiska omsorgens verksamhet och utveckling under året.