Personal

Förskolechef

Ewa Wigsén

Avdelning Linden 1-3 år:

Enikö Juhos Barnskötare

Eva Fonad Förskollärare

Szilvia Werb vikarie

 

Avdelning Kastanjen 3-5 år

Linda Cruse  Förskollärare

Tatjana Krupko  Barnskötare

Malin Lindvall outbildad

Kock

Sofia Åkerström