Personal

Förskolechef

Ewa Wigsén

Avdelning Linden 1-3 år:

Enikö Juhos Barnskötare

Eva Fonad Förskollärare

Robin Diaz

Avdelning Kastanjen 3-5 år

Linda Cruse  Förskollärare

Tatjana Krupko  Barnskötare

Elsa  Dunér Reich

Kock

Thor Svensson