Personal

Rektor

Helen Bayham

Avdelning Linden 1-3 år:

Enikö Juhos Barnskötare

Anna Reuber Förskollärare

Wilma Dunér Reich

Avdelning Kastanjen 3-5 år

Linda Cruse  Förskollärare

Tatjana Krupko  Barnskötare

Elsa  Dunér Reich

Kock

Thor Svensson