Personal

Rektor

Helene Baynham

Avdelning Lindén 1-3 år:

Anja Månsson

Sara Ravn

Amanda Hedström

Avdelning Kastanjen 3-5 år

Tatjana Krupko

Gunilla Jogander

Marlene Marmol