Personal

Rektor

Helene Baynham

Avdelning Lindén 1-3 år:

Anja Månsson

Lina Jonsson

Amanda Hedström

Avdelning Kastanjen 3-5 år

Sara Ravn

Gunilla Jogander

Lisen Retsloff

Kock

Thor Svensson